Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2018

electrovamp
5538 06e1 500
Reposted fromboli boli viadobby dobby
electrovamp
Reposted fromshakeme shakeme viadobby dobby
electrovamp
6713 68c5 500
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadobby dobby
electrovamp
8914 7572 500
electrovamp
Ona jest niezniszczalna. Wrzucisz taką do wulkanu, to ci pamiątki przyniesie.
— Demon Luster
Reposted frommessinhead messinhead viaNataly Nataly

March 07 2018

electrovamp
1730 c4d6 500
via Żurnalista.pl
Reposted fromnutt nutt viacomiendolirica comiendolirica

February 17 2018

electrovamp
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
electrovamp
Nawet ludzie, których nie całkiem na to stać, wyjeżdżają na wakacje. Kiedy poczują się zmęczeni. Kiedy wpadną we własne gówno i nie wiedzą, jak się z niego wydostać. Kiedy świat im obrzydł, za dużo brali, za dużo oddawali.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobby dobby
electrovamp
The perfect Valentine’s Day.

January 28 2018

electrovamp

January 25 2018

electrovamp
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viadobby dobby
electrovamp
"I do miłości nikogo nie zmusisz, do tego by przy Tobie usiadł i złapał Cię wtedy za rękę.
Do obecności nikogo zmusić nie można, jeśli ktoś chce to zawsze znajdzie czas na to byc być i to pokazać."
Reposted fromnoone97 noone97 viacomiendolirica comiendolirica
electrovamp
2016 1f20 500
Aleksandra Wądołowska
8307 3204 500
Reposted fromhollowhd hollowhd viadobby dobby

January 23 2018

electrovamp
3021 e3c9 500
Reposted fromwerterowska werterowska viadobby dobby
electrovamp
electrovamp
8965 7e73 500
Reposted frommessinhead messinhead viadobby dobby
electrovamp
6034 a678
Reposted fromsaku saku viacomiendolirica comiendolirica
electrovamp
Reposted frombluuu bluuu viafoods foods
electrovamp
9301 d4f5 500
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl